ร้อยไหมหน้าเรียว ไหมก้างปลาสเตมเซลล์ ไหม 8D 4 เส้น เริ่มต้นเพียง 5,999 บาทเท่านั้น!!

Promotion

ร้อยไหมหน้าเรียว ไหมก้างปลาสเตมเซลล์ ไหม 8D 4 เส้น เริ่มต้นเพียง 5,999 บาทเท่านั้น!!

ไหมละลายมิรากุ PDO 50 เส้น 6,999 .- (ปกติ 20,000.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 4 เส้น 5,999.- (ปกติ 12,000.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 6 เส้น + Botox Lift 8,999.- (ปกติ 25,500.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 6 เส้น + ไหม PDO 20 เส้น 9,999.- (ปกติ 26,000.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 6 เส้น + Filler 1cc 14,999.- (ปกติ 28,000.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 8 เส้น 9,999.- (ปกติ 24,000.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 8 เส้น ฟรี!! LLD 4 เข็ม 11,999.- (ปกติ 32,500.-) ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D 8 เส้น + Filler 1cc 16,999.- (ปกติ 34,000.-) ส่งรูปเข้ามาประเมินทางไลน์ , inbox หรือเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินการรักษา ก่อนตัดสินใจในการเข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ